U svakodnevnom funkcioniranju Vaše organizacije, tvrtke ili institucije, prije ili kasnije pojaviti će se prepreka, problem ili prilika na koju resursi unutar same organizacije neće biti u stanju odgovoriti na primjereni način iz jednostavnog razloga što ne postoje odgovarajuće kompetencije za rješenje novonastale situacije. To je trenutak kada morate razmisliti o angažiranju savjetnika.

Savjetnik je osoba koja je svojim znanjem, referencama i kontaktima odgovara profilu poteškoće na koji ste naišli. Savjetnik svojom sposobnošću analize može u najkraćem mogućem roku prepoznati problem. Savjetnik je osoba koja nije opterećena unutarnjim kompromisima, odnosima, odlukama ili poviješću, pa će stoga prepoznati priliku i predložiti najbolji način eksploatacije prilike koja se pojavila.

Mrak usluge svojim partnerima pruža savjete iz slijedećih područja:

 • poslovna/istraživačka/prediktivna analitika,
 • računalna/financijska forenzika,
 • komunikacije,
 • novi mediji,
 • poslovni procesi,
 • pregovaranje i rješenje konflikata.

In the everyday work of your organization, company or institution, sooner or later you will stumble upon an obstacle, problem or opportunity to which your in-house resources will not be able to respond in an appropriate way, simply because you do not have the required expertise.  This is the moment when you need to think about finding yourself an adviser.

An adviser is a person whose knowledge, references and network suits the profile of the situation you have stumbled upon. An adviser with his ability to analyze can, within the shortest time frame, recognize and understand the problem. An adviser is a person who is not burdened by your internal compromises, relationships, decisions or history, so he can spot your opportunity and suggest the best possible course of action for you.

Mrak services provides its partners with advice in the following areas:

 • business/investigative/predictive analytics,
 • computer/financial forensics,
 • communication,
 • new media,
 • business processes,
 • negotiation and conflict resolutions.